Pliberk/Bleiburg

Pliberk/Bleiburg

Občina in mesto Pliberk sta v tisočletnem razvoju dobila današnjo podobo, ki so jo oblikovala različna ljudstva in narodnosti, naseljene na območju Podjune. Prostor je geografska stalnica, v katerem so se spreminjale političnoupravne in cerkvenoupravne meje, spreminjale so se gospodarske razmere in razvijale javne službe. Obmejna lega mesta v zadnjih sto letih je mestu dala svoj pečat v demografskem in gospodarskem razvoju. Njuno stanje se izboljšuje v zadnjih desetletjih, ko raste tudi strpnejši odnos med dvema nacionalnima skupinama. Z vključitvijo Republike Slovenije v Evropsko unijo pa so dane možnosti za ponovno vzpostavitev nekoč enotnega kulturnega prostora.