Projekt Reg-Kult

Z vključitvijo Republike Slovenije v Evropsko unijo so se odprle potrebe in možnosti po medsebojnem sodelovanju. Vzklilo je seme povezovanja ustanov in posameznikov v okviru različnih projektov tudi kulturne dediščine. Eden teh je REG-KULT, ki v okviru OP SI-AT 2007-2013 razkriva korenine in nosilce živih vezi ter vzpodbuja ustvarjanje na različnih kulturnih področjih. A največjo težo daje ljudem, njihovim živim vezem, posameznikom, ki so pustili vidne sledi dela in ustvarjanja, kar se zrcali v zametku čezmejnega e-Biografskega leksikona Koroške Žive vezi. Mohorjeva družba je desetletja vzbujala zanimanje in širila ljubezen do slovenskega jezika in slovenske knjige. Ko se je leta 1919 zatekla na Prevalje, še nihče ni slutil, da bo tu čez nekaj desetletij vzniknila ideja o Bralni znački. Simbol branja na Prevaljah je s pomočjo tega EU projekta postal Suhodolčanov literarni lik Krojaček Hlaček ob 55-letnici Bralne značke.

Vezi ohranjajo živi stiki, pretok idej, znanj; žive vezi ohranja in krepi beseda, pesem, melodija, glasba, umetnost, kultura ... 

Projekt prinaša novo dodano vrednost v povezovanju in sodelovanju posameznikov in ustanov v obmejnem pasu Republike Slovenije in Republike Avstrije. Vsebina projekta so zbirke Zgodovina Prevalj z Rastočo knjigo in Bralno značko; Zgodovina Kulturnega doma Pliberk in Pliberka; Zgodovina Katoliškega doma Sodalitas Tinje, predstavljene bodo v virtualnih in pisnih medijih in dajejo novo dodano vrednost spoznavanju koroškega prostora. 

Vsak projektni partner je v interesu skupnega cilja ustvarjal svojo zgodbo in lastno prepoznavnost, prepleteno s posebnostmi, ki v tem globalnem svetu dajejo pečat drugačnosti. Iskanje materialnih dokazov preteklosti pomeni prepoznavanje dosežkov posameznikov. Brskanje po njihovih dosežkih prinese srečanja s številnimi posamezniki, ki so vsak na svoj način pustili ustvarjalni pečat in sledi v rojstnem kraju ali drugje po svetu. Razkrivanje zgodovine in biografij na območju nekoč skupnega kulturnega prostora Koroške je kot RASTOČA KNJIGA, ki ji vedno znova dodajamo nove liste in ohranjamo ŽIVE VEZI.


Projekt REG-KULT Žive vezi je trajal od 1. junija 2014 do 31. marca 2015. Vrednost celotnega projekta je bila 361.360,00€ (od tega je znašala podpora EU, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 294.437,10€ oz. 85% upravičenih stroškov, podpora RS za slovenske partnerje pa 18.068,00€ oz. 10% upravičenih stroškov); Proračun Občine Prevalje za projekt je znašal 145.787,68€. Za izjemno bogato projektno vsebino, ki je nastala, je Občina Prevalje namenila 5% projektnega proračuna.

Tanja Fučec Srnec, vodja projekta
Margareta Jukič, podžupanja Občine Prevalje


Vse projektne vsebine so nastale v okviru projekta Žive vezi / akronim REG-KULT, v okviru Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013. Njihovo izdajo in zapis je omogočilo sofinanciranje EU in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.