Spodbude in oblike dela z mladino

Srečanja z ustvarjalci
Bralna značka je v svojem razvoju spodbudila številna srečanja s pisatelji, ilustratorji in uredniki. Sprva so bila srečanja s pisatelji namenjena svečani podelitvi značk, sčasoma pa so prerasla v kulturne dogodke, s katerimi kulturni ustvarjalci motivirajo in spodbujajo mlade bralce za nadaljnje branje in ustvarjanje.
Prepletanje različnih strok in pogledov na književnost in branje se kot rdeča nit vije skozi petdesetletno sodelovanje različnih  strokovnih  povezovanj, kritičnih soočanj mnenj, drznega vztrajanja pri rešitvah in modrega prevzemanja novih dognanj.
Bralna značka je povezala knjige, bralca in mentorja v popolnoma drugačno sožitje, kot je bilo pri rednem pouku, še posebno v obdobju, ko ni bilo več skupinskih preverjanj, ali je bralec delo prebral.

Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig izide vsako leto septembra za eno leto nazaj, dosegljiv je v tiskani obliki in na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana oziroma na spletni strani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS. 

Vloga mentorjev za razvoj bralne značke je od njenih začetkov do danes neprecenljiva.