1970 - Leopold Suhodolčan: Krojaček Hlaček

1970 - Leopold Suhodolčan: Krojaček Hlaček

Leopold Suhodolčan: Krojaček Hlaček. Ljubljana, 1970.

Lik Krojačka Hlačka s svojo pozitivnostjo navdušuje generacije. 

»Krojaček Hlaček bo našel preproste rešitve za težave tega sveta in bo poskrbel, da nam bo lepo.«
Miha Mohor