1865

1865

1865

Cerkev sv. Danijela  (v Šentanelu) je v virih prvič omenjena leta 1437, kot župnijska cerkev pa leta 1755, ko ji je bila dodana tudi podružnična cerkev sv. Urha na Strojni. Novo cerkev v neoromanskem slogu so v petih mesecih zgradili leta 1865. Obnovili so jo v letih 1976 in 1989. Umetnostno najpomembnejši del opreme je desni stranski baročni Marijin oltar, ki se je verjetno ohranil še od oltarne opreme prejšnje cerkve. Celotna notranjost cerkve je pokrita s slikovitimi freskami s konca 19. stoletja.