1856

1856

Ustanovljena je bila podružnična šola na Lešah za otroke rudarjev.