1824

1824

Rosthorni so kupili pravice za kopanje premoga na Lešah in začeli kopati rjavi premog.