Šola v Farni vasi

Šola v Farni vasi

Šola v Farni vasi

Prve šole trivialke so v Mežiški dolini nastale pod cesarjem Jožefom II., ki je leta 1773 razpustil jezuitski red. Z izkupičkom pa so ustanovili precej šol. Tako je šola v Farni vasi delovala že pred letom 1819. Po začetnih težavah je šola od leta 1826 do 1928 gostovala v prostorih gostilne Rudla Veita. Nato se je 24. novembra 1828 preselila v nove prostore v mežnariji, kjer so uredili poleg učilnice tudi stanovanje za učitelja. Takrat je šolo obiskovalo 12 učencev, leta 1834 pa že 52. Šolo so obiskovali tudi otroci z bližnjih Prevalj. Zaradi slabega vzdrževanja je šola v mežnariji propadala in tako so leta 1861 začeli graditi novo šolsko stavbo in jo dokončali 12. oktobra 1862. Leta 1870 je šola v Farni vasi postala podružnica prevaljske šole. Pouk v utrakvistični šoli Farna vas je potekal do konca prve svetovne vojne, ko so šolo ukinili.

Vir: Oder, Karla, Občina Ravne na Koroškem, Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja, Ljubljana, 1992, str. 39; Singer, Stephan, Kultur und Kirchengeschichte des Dekanates Bleiburg, Klagenfurt/Celovec, 1983, str. 161 – 186; Sušnik, Tone, Razvoj šolstva v Mežiški dolini, V: Med Peco in Pohorjem, Maribor, 1965, str. 171–207.