SARKOFAG BRANČURNIK

SARKOFAG BRANČURNIK

SARKOFAG BRANČURNIK

Brančurnikova klop

Sarkofag so odkrili leta 1870 pod Brančurnikovim mostom čez Mežo. Nekoliko niže od mostu so po pripovedi starega Brančurnika videli štrleti iz vode še en sarkofag, više pa več marmornih blokov in plošč,ki so jih povodnji ponovno zasule. Ohranjen del sarkofaga je izdelan iz rdečega marmorja, ki izvira iz marmoloma Kraig v okolici Virunuma. Z reliefom ima razčlenjeno le sprednjo stran, medtem ko so druge grobo zglajene. Odlomljeni, s profiliranim okvirom obdani napisni del, od katerega je na začetku predzadnje vrstice ohranjena črka M, zadnja pa beseda FECERUNT, na spodnjem robu zaključujeta spiralasto se prepletajoča trakova, na obeh straneh pa pokončno potekajoči akantusovi listi. Fecerunt prevedeno v slovenščino pomeni … so naredili. Notranje stene sarkofaga imajo po vsej površini goste, po dolgem vzporedne, grobo klesane žlebičke. Poškodovan antični marmorni spomenik je verjetno nastal v drugem ali tretjem stoletju našega štetja. »Brančurnikova klop« pa je še danes sinonim za to izjemno antično najdbo, ki stoji pred gostilno Brančurnik.

Vir: Djura Jelenko Saša, Visočnik Julijana, Kamni govorijo, Rimski kamniti spomeniki na koroškem, Slovenj Gradec, 2006, str. 75.