Osebnosti

Planinec, predvojni skavt, alpinist in gorski reševalec (1918–2008); izjemna osebnost pri oranju ledine prevaljskega alpinizma in gorske reševalne službe. Bil je urednik publikacij o pohodih slovenskih železarjev in avtor spremnih besedil. 

Pilarski mojster, obrtnik pilosek (1892–1963); bil je začetnik pilarstva na Koroškem, njegova obrtna delavnica je bila jedro poznejše tovarne TRO na Prevaljah. 

Matematik, slikar in glasbenik (1900–1989); udejstvoval se je na več področjih, prijavil je več patentov, oblikoval osnutke za koleke, razne embleme in znake podjetij, igral je na več instrumentov, najbolj pri srcu so mu bile citre, z njimi je vandral po deželi, citral in pel, »romar s pesmijo, tragična podoba, polna in lepa. Duh naše zemlje je v njej …« (dr. Franc Sušnik) 

Davčni upravitelj, pesnik, pisatelj, publicist in fotograf (1870–1944); skoraj štiri desetletja se je ukvarjal s svojim glavnim pesniškim delom, vencem sonetnih vencev Svetovlastniku!, čigar zgradbo je domislil kot prvi ne le pri Slovencih, ampak (po dosedanji vednosti) tudi na svetu, izdelal je prvo slovensko panoramsko fotografijo Slovenske planine. 

123