Vez med knjigo, bralcem in mentorjem

Vez med knjigo, bralcem in mentorjem

Bralna značka je povezala knjige, bralca in mentorja v popolnoma drugačno sožitje, kot je bilo pri rednem pouku, še posebno v obdobju, ko ni bilo več skupinskih preverjanj, ali je bralec delo prebral. Četudi je sprva obstajal Pravilnik o podeljevanju posamezne značke in četudi je bilo  sprva treba ogromno stvari zapisati, je bila za celotno gibanje vendarle sreča, da se nikjer niso stereotipno držali pravil. Še več: da se je gibanje ohranilo toliko desetletij, je v prvi vrsti zasluga  inovativnih mentorjev, ki so se zavedali, da vsak bralec zahteva drugačen pogovor. Zato Društvo Bralna značka Slovenije – ZPM s svojimi programi in akcijami poskuša doseči različne starostne skupine prebivalcev; ob tem razvija različna motivacijska gradiva, metode in oblike dela.

 

Značke: