Dom - hiša dialoga in srečanja

Jeseni 1977 je Sodaliteta v slovenskem cerkvenem listu Nedelja predstavila načrte za povečavo in izgradnjo Doma v Tinjah.
Dom prosvete Sodalitas je od leta 1956 vključen v Delovno skupnost izobraževalnih domov v Avstriji (ustanovljena leta 1954), v kateri je danes zastopanih 19 izobraževalnih hiš. Namen te skupnosti je predvsem sodelovanje in izmenjava izkušenj o izobraževanju odraslih. Zato za svoje člane vsako leto pripravlja zborovanje in študijske posvete.
Vodilo Doma prosvete Sodalitas v Tinjah je, da skuša s svojim izobraževalnim programom v slovenskem jeziku nagovarjati še posebno pripadnike slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Poleg posredovanja strokovnih vsebin želi pomagati ohraniti slovenski jezik na južnem Koroškem.

Izobraževalni program Doma se iz leta v leto tako po številu kakor tudi po vsebini širi. Danes poteka v Domu približno 500 izobraževalnih prireditev na leto. Približno polovica so lastni tečaji, ki jih Dom v Tinjah pripravlja, razpisuje in izvaja sam. Poleg tega pa tinjska ustanova tudi svojo streho sprejema tudi skupine gostov, ki za svoje izobraževalne namene iščejo primerne prostore.[1]  Lastne tečaje je v zadnjih letih obiskalo kakšnih 5.000, tečaje gostov pa okoli 5.500 ljudi.