Dom duhovnih vaj v Tinjah

Hiša izobraževanja in umetnosti, dialoga in srečanja

Tinje, kjer se danes poleg župnijske cerkve in nekdanje proštije nahaja Katoliški dom prosvete Sodalitas, so  majhna vasica med koroškim glavnim mestom Celovcem in Velikovcem. Svojčas so bile Tinje  samostojna občina, od leta 1973 pa so del katastrske mestne občine Velikovec. Vas danes šteje približno 650 prebivalcev.  

Zgodovina nastajanja Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah sega v čas, ko je na pobudo Sodalitete, skupnosti slovenskih duhovnikov na Koroškem, nastajalo več domov duhovnih vaj v slovenskem in dvojezičnem delu krške škofije.

Prve duhovne vaje v Tinjah so bile januarja 1928, ko je bil dr. Martin Ehrlich zadnje leto tinjski prošt. Teh vaj se je udeležilo 12 deklet, izključno iz domače tinjske fare.