Izbor del za branje s priporočilnim seznamom

Izbor del za branje s priporočilnim seznamom

Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig izide vsako leto septembra za eno leto nazaj, dosegljiv je v tiskani obliki in na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana oziroma na spletni strani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS. Pri pripravi seznamov je treba dobro poznati kurikul in učni načrt za OŠ in SŠ. Ob vsem naštetem pa ne gre pozabiti ključnega dejstva, da je bralna značka ob-/izven-/zunajšolska dejavnost, kjer je med cilji na prvem, najpomembnejšem mestu zbujanje ljubezni do branja, knjig in književnosti, in je bolj kot pri pouku književnosti mogoče upoštevati individualne razvojne in siceršnje potrebe posameznega bralca.

 

Značke: