Spomini in misli o bralni znački

Spomini in misli o bralni znački

»Bralna značka je prinesla vrednote prijateljstva,

inovativne mentorje,

večno mlade bralce

in srečo,

ker dobra knjiga

polni življenje!«

 

Jože Zupan, tipkopis, 2015

                                                                 

                                                                         •  •  •  •  •

»Ko podeljujem bralne značke otrokom po šolah in vrtcih, naredim tisoč poti do novih znancev in prijateljev. Dežela branja in dežela bralne značke je zato brezmejna, prepredena s tisočerimi potmi poti do novih znancev in prijateljev. Dežela branja in dežela bralne značke je zato brezmejna, prepredena s tisočerimi potmi!«

 

Tone Partljič, Štirideset let mlada bralna značka, V: Branje je potovanje, Ob 50-letnici bralne značke, str. 231, Ljubljana, 2011

 

                                                           

                                                                          •  •  •  •  •

 

 »Ideja o branju za bralno značko, rojena leta 1961 v osnovni šoli na Prevaljah, živi že šesto desetletje in pomeni slovensko kulturno posebnost. Prof. Stanko Kotnik in Leopold Suhodolčan sta z idejo postavila spomenik branju in Prevaljam. »Dvignila se je beroča vojska izpod Pece in Uršlje /…/,« je zapisal Tone Seliškar, postavljeni so bili najboljši temelji za branje. /…/ Največja nagrada mentorjem in Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS  je, da so zanetili voljo do branja, da je ideja še vedno živa in prihaja v pozna šestdeseta leta z novo energijo. 'Ohrani bog te v cveti!' je zapisal Tone Partljič.«

Margareta Jukič, tipkopis, 2015

​                                                                      ​​​​   •  •  •  •  •

»Naša družina je bila povezana z bralno značko. Polde ima zasluge za njeno rast in širitev, saj mu nobena pot ni bila pretežka in predolga, ko je obiskoval mlade bralce, se udeleževal podelitev bralnih značk in imel literarne nastope v večini osnovnih šol v Sloveniji in pospremil bralno značko tudi na avstrijsko Koroško. Več let je bil tudi predsednik Zveze bralnih značk Slovenije. Trudil se je za branje in širjenje dobre in lepe knjige med mladino in netil ljubezen do nje.«

Marija Suhodolčan - Dolenc, Življenje s knjigami, V: Peto desetletje Prežihove bralne značke, str. 12, Prevalje, 2001/02  

                                                                          •  •  •  •  •

 

 

»Bralna značka je enkraten primer, kako spodbujati branje med mladimi. Že Leopold Suhodolčan je poskušal najti način, kako stkati čim trdnejšo vez med vsemi, ki delajo ali živijo s knjigo. Zelo pomembno mu je bilo, da mladi bralci ne poznajo pisatelja samo preko naslovov knjig, ampak da ga spoznajo tudi kot osebnost. Začela so se srečanja z njimi na šolah, v knjižnicah in na raznih kulturnih prireditvah.

Pa še to: Če se sami tako radi zgledujemo po Evropi, mislim, da je prav bralna značka tisto, po čemer bi se Evropa lahko zgledovala po nas.«

 

Primož Suhodolčan, tipkopis, 2015

Značke: