Organizacijska struktura bralne značke

Organizacijska struktura bralne značke

Leta 2002 so gibanje za bralno značko organizirali kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije –​ ZPMS, njen program pa je del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije. V strokovnem smislu gibanje od vsega začetka vodijo mentorji po šolah, od devetdesetih let 20. stoletja dalje tudi po vrtcih in knjižnicah. Njihovo delo z mladimi je temelj bralne značke. Osvajajo jo šolarji na 99 odstotkih osnovnih šol v Sloveniji, v branje je bilo v letu 2013/14 vključenih 72 odstotkov osnovnošolcev. Osvajajo jo tudi slovenski otroci v slovenskem zamejstvu in na nekaterih območjih v slovenskem izseljenskem prostoru. Spodbujanje branja pri Slovencih zunaj Slovenije podpirajo Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zavod za šolstvo. 17. september vsako leto zaznamuje začetek bralnega leta, ki se zaključuje med 8. februarjem in koncem šolskega leta, nekateri programi za spodbujanje branja pa so organizirani tudi med šolskimi počitnicami.

Društvo pripravlja seminarje in izobraževalno gradivo za mentorje ter pomaga pri spodbujanju in  organizaciji številnih srečanj pisateljev, ilustratorjev in urednikov, torej ustvarjalcev mladinske književnosti, z bralci. Oblikuje priporočilni seznam mladinskih knjig, ki ga tradicionalno pripravlja Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana. Društvo že leta pripravlja motivacijska gradiva za mlade bralce, v zadnjem desetletju pa je pomemben soustvarjalec založniškega programa.

Za izvajanje programov in projektov na republiški ravni Društvo pridobiva sredstva na različne načine, tudi na razpisih; posamične projekte so podprla številna slovenska podjetja, najpogosteje slovenske založbe. Sodeluje s strokovnjaki za mladinsko književnost, s knjižnicami, društvi in vsemi, ki sta jim blizu knjiga in književnost.