Srečanja z ustvarjalci

Srečanja z ustvarjalci

Srečanja z ustvarjalci

Bralna značka je v svojem razvoju spodbudila številna srečanja s pisatelji, ilustratorji in uredniki. Sprva so bila srečanja s pisatelji namenjena svečani podelitvi značk, sčasoma pa so prerasla v kulturne dogodke, s katerimi kulturni ustvarjalci motivirajo in spodbujajo mlade bralce za nadaljnje branje in ustvarjanje. Kljub novim tehnologijam se zdi, da je za promocijo branja najpristnejši še vedno stik s knjigo in  ustvarjalcem, kjer mladi spoznavajo pot ustvarjanja. Na priporočilo samih ustvarjalcev so šole začele organizirati srečanja že med šolskim letom kot obliko motiviranja za branje.  Vse pogosteje bralci gostujočega avtorja celovito predstavijo s projektnimi nalogami in tako postajajo obiski na šolah del vzgoje za knjigo. Spoznavanje življenja in dela literatov se je celoviteje povezalo s kraji tudi z odkrivanjem spominskih znamenj, spominskih sob in spominskih muzejev in s tem dalo trajen pečat kulturni dediščini slovenskega prostora.  

 

 

 

Pisatelj Tone Partljič med bralci v Koroškem domu starostnikov v Slovenj Gradcu ob dnevu knjige, 22. aprila 2014

Foto:  arhiv Doma starostnikov Slovenj Gradec

Pisatelj Primož Suhodolčan med mladimi bralci novembra 2014

Foto: osebni arhiv

Značke: