Čezmejno sodelovanje

Čezmejno sodelovanje

V sodelovanju Koroškega muzeja Ravne na Koroškem, Slovenskega narodopisnega inštituta Urbana Jarnika, društva Kulturni dom Pliberk ter Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, območne izpostave Ravne na Koroškem, sta v okviru evropskega projekta Od Pliberka do Traberka nastala razstava in katalog o čezmejnem sodelovanju. Razstava je  bila prvič postavljena ob zaključku 33. pevske revije Od Pliberka do Traberka, in sicer 17. maja 2000 v Kulturnem domu Pliberk. Temeljna ideja razstave in publikacije izhaja iz nekdaj enotnega kulturnega prostora in prikazuje njegov politični, upravni, gospodarski ter kulturni razvoj in posebnosti, ki so se izoblikovale po nastanku državne meje po prvi svetovni vojni.  

Leta 2001 je društvo Kulturni dom Pliberk sodelovalo z občino Vojnik pri skupnem projektu Dobrodošlica raznolikosti. Z vzpostavitvijo kulturnega sodelovanja z regijo Vojnik je bil projektni cilj dosežen. Kulturna izmenjava z občino Vojnik je živa še danes.

Leta 2006 je začel izhajati Informator Koroške – INFOKIK. V 20.000 izvodih je bil razdeljen na območju 16 koroških občin tostran in onstran meje. Glavni pobudniki ideje o skupnem obveščanju o prireditvah in dogodkih so bili Koroški mladinski kulturni center Kompleks, Mladinski zavod Kompleks in Kulturni dom Pliberk. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi iz programa Phare.

»V prostoru med Peco in Uršljo goro obmejni občini Prevalje in Pliberk uresničujeta skupni projekt Po poteh kulturne dediščine, s katerim skozi  spoznavanje bogate in izjemne kulturne dediščine, nastale v različnih zgodovinskih obdobjih, povezujeta prebivalce s te in one strani državne meje ...« je v uvodniku monografije Po poteh kulturne dediščine zapisala Karla Oder.

Projekt, ki je bil ambiciozno zastavljen z izdajo monografije, fotomonografije, filma in promocijskega materiala,  so leta 2006 uresničili projektni partnerji:  Mestna občina Pliberk, Občina Prevalje,  Koroški pokrajinski muzej, kulturna društva Prevalje, Leše in Šentanel  ter turistični društvi Šentanel in Poljana.

Odločitev za ustanovitev društva Kulturni dom Pliberk leta 1993 in kmalu nato načrtovanje ter začetek gradnje Kulturnega doma Pliberk so bili za našo narodno skupnost in celotno regijo najpomembnejši dogodki ob koncu prejšnjega stoletja.

Značke: