Ustanovitev društva Kulturni dom Pliberk

Ustanovitev društva Kulturni dom Pliberk

Po neštetih formalnih in neformalnih pogovorih med Zvezo bank (DI Joza Habernik), Zadrugo (inž. Fridl Kapun), dr. Matevžem Grilcem, ekonomskim svetnikom Fricem Kumrom, Valentinom Kumrom, dr. Pavlom Apovnikom, direktorjem Joškom Nachbarjem, Blažem Kordeschem in Jurijem Mandlom je bilo 25. marca 1993 sklenjeno, da s predlagatelji (Fric Kumer, Joško Nachbar, Jurij Mandl, Valentin Kumer, Blaž Kordesch) pripravijo statut (dr. Pavel Apovnik) za ustanovitev društva Kulturni dom Pliberk in da skličejo ustanovni občni zbor; izvedli so ga  8. avgusta 1993.

 

 

 

Navzoči so izvolili upravni odbor, sestavljali so ga:

predsednik:                Fric Kumer

podpredsednik:          Blaž Kordesch

tajnik:                         Milan Piko

blagajnik:                   Jurij Mandl

odbornik:                    Valentin Kumer

 

Prav tako so izvolili nadzorni odbor v naslednji sestavi:

predsednik:                Joško Nachbar

podpredsednik:          Janez Buchwald

odbornik:                    Franc Kuežnik

 

Vzporedno so potekali pogovori (Fridl Kapun) z Raiffeisnom o odkupu starega Lagerhausa, ker je prevladalo mnenje, da je gradbena parcela v lasti Slovenske prosvetne zveze premajhna za gradnjo kulturnega doma. Vendar je bilo nasprotovanje pliberških dejavnikov prodaji  Lagerhausa premočno, in je nato deželna Raiffeisen banka prodala poslopje mesarskemu mojstru Štefanu Stefitzu iz Metlove.

 

Pojavili sta se še naslednji možnosti: nakup poslopja nekdanjega Topsporta ob Velikovški cesti in adaptacija farne dvorane v Pliberku.

Značke: