TOVARNA BELE LESOVINE IN BELE LEPENKE

TOVARNA BELE LESOVINE IN BELE LEPENKE

TOVARNA BELE LESOVINE IN BELE LEPENKE

V bližini nekdanje Tovarne lepenke (Paloma Sladki Vrh) je že leta 1865 stal obrat za predelavo smrekove skorje in nekoliko vstran je bila tudi žaga, ki jo je ob Plešivčnikovem mostu postavil Peruzzi iz Črne. Konec 19. stoletja je Franc Lahovnik tu postavil tovarno bele lesovine. Njegovi dediči so jo v začetku stoletja prodali grofu Thurnu. Ta pa je uvedel proizvodnjo bele lepenke. Temelj prevaljske lesne industrije je bila Lesna industrija delniška družba »Korotan«s (19221934), s sedežem na Prevaljah. V njej so bili v glavnem povezani lesni trgovci in drugi obrtniki. Iz žage Korotan se je po drugi svetovni vojni razvila tovarna stavbnega pohištva.

Vir: Oder Karla, Občina Ravne na Koroškem, Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja, Ljubljana, 1992, str. 53–55, 124, 125; Suhodolčan, Liljana, Gozdarstvo in lesna industrija, V: Gospodarstvo in tehniška dediščina Koroške, Ravne na Koroškem, 2000, str. 75–77.