PREGANTHAUZ

PREGANTHAUZ

PREGANTHAUZ

Pregantova hiša

Za potrebe delavcev je železarna gradila večstanovanjske hiše, perzonale, med katerimi je najstarejši, Preganthauz iz prve polovice 19. stoletja, postavljen v bližini tovarniških hal. Stavba je dobila ime po valjarniškem mojstru Josefu Preganthu (1803–1856), ki je tukaj bival z družino. Preganthauz ima prepoznavno arhitekturo angleških delavskih hiš iz 18. in 19. stoletja, za katere je značilno, da se po zunanjih gankih dostopa do stanovanj. Stoji na desnem bregu reke Meže v naselju Stare sledi.