Nastajanje domov duhovnih vaj po Južni Koroški

Nastajanje domov duhovnih vaj po Južni Koroški

Zgodovina nastajanja Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah sega v čas, ko je na pobudo Sodalitete, skupnosti slovenskih duhovnikov na Koroškem, nastajalo več domov duhovnih vaj v slovenskem in dvojezičnem delu krške škofije. Dr. Rudolf Blüml, tajnik slovenskega Karitas-sekretariata, omenja leta 1934 v svojem poročilu v koledarju Družbe sv. Mohorja poleg Doma duhovnih vaj v Tinjah domove še v Melvičah, Kapli ob Dravi in Selah.[1]

Poleg teh domov, ki jih Blüml izrecno navaja v svojem poročilu, pa sta pred drugo svetovno vojno nastala domova še v Št. Janžu in Podravljah. Pozimi 1934/35 pa je začel delovati še družinski dom v Šmarjeti v Rožu.[2] 

Domovi so bili izgrajeni predvsem za dejavnosti verskega poglabljanja, vzporedno pa se je v nekaterih izmed njih razvilo tudi prosvetno delo.[1] Koledar Družbe sv. Mohorja. Celovec, 1934, str. 47 sl.; Die Zweite Synode der Diözese Gurk vom 27. bis 30. August 1933. Klagenfurt, 1935, str. 102 sl.

[2] Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, december 1929, str. 211; Nedelja. Cerkveni list Krške škofije. Celovec, december 1935, str. 202 sl.

Značke: