2001 - Vinko Ošlak: Tri usode s Koroškega: Jože Tisnikar, Rade Nikolić, Pavla Pudgar

2001 - Vinko Ošlak: Tri usode s Koroškega: Jože Tisnikar, Rade Nikolić, Pavla Pudgar

Vinko Ošlak: Tri usode s Koroškega : (Jože Tisnikar, Rade Nikolić, Pavla Pudgar). Ljubljana, 2001.

Vinko Ošlak je pisatelj, filozof, publicist in prevajalec.

Vinko Ošlak je odraščal v polkmečki družini na Prevaljah. Osnovno šolo je obiskoval na Prevaljah, nižje razrede klasične gimnazije pa na Ravnah na Koroškem. Leta 1967 je maturiral na Ekonomski srednji šoli v Slovenj Gradcu. Študij političnih ved pa je obiskoval na FSPN v Ljubljani. Po daljši prekinitvi je nadaljeval študij na Akademio Internacia de la Sciencoj v San Marinu, kjer je leta 1991 diplomiral s stopnjo bakalavreata na temo Državna filozofija pri Novalisu. Leta 1993 je na isti akademiji ubranil magistrsko nalogo z naslovom Identiteta in komunikacija –  na primeru manjšinskega problema na Koroškem. Leta 1983 se je preselil v Celovec, kjer je bil najprej zaposlen pri Mohorjevi družbi, od 1989 pa pri Katoliški akciji kot lektor in strokovni sodelavec. Je znan predavatelj v slovenščini, nemščini in esperantu, urednik revij in publikacij, pisec predgovorov in spremnih besed, recenzent in ocenjevalec. Od leta 2004 do 2006 je bil predsednik esperantskega centra mednarodnega pisateljskega združenja.