1889

1889

Novonastalo občino Šentanel so sestavljale katastrske občine Jamnica, Strojna, Suhi Vrh in Šentanel.