1885

1885

Ustanovili so obrtno nadaljevalno šolo na Prevaljah.