1874

1874

Na prevaljski pošti so leta 1874 v splošno uporabo uvedli telegraf.