1872

1872

Železarna Prevalje je dosegla rekordno proizvodnjo 13.800 ton.