1869

1869

Ustanovljeno je bilo Delavsko izobraževalno in podporno društvo na Prevaljah, prvo delavsko društvo v Mežiški dolini, ki je zastopalo interese železarjev.