1863

1863

Mežiška dolina je pred letom 1863 imela poštno povezavo s svetom preko Velikovca, v Kotlje so pošto prinašali iz Labota. Prvi poštni urad, "poštno ekspedicijo", so ustanovili na Prevaljah 5. 7. 1863, ko je skozi kraj pričel voziti vlak. Poštna zveza je bila dvakrat dnevno s potujočo pošto Maribor-Grafenstein-Celovec. Iz Prevalj so jo s postiljonom vozili na Ravne in preko Mežice v Črno. Od leta 1872 in 1873 je poštni urad imel zveze s potujočimi poštami Maribor-Franzensfeste št.31 in 32, od leta 1898 in 1899 pa še zvezo Maribor-Beljak št.68 in 69.

V začetku 20.stoletja sta na območju pošte Prevalje delovali dve enoti poštnega omrežja: poštna zbiralnica v Šentanelu, ki jo je ustanovila Poštna in telegrafska direkcija Gradec, in poštna zbiralnica na Poljani. Tu je bil poštni nabiralnik, ki ga je poštni sel praznil vsak dan in pri tem opravil pot iz Prevalj preko Leš na Poljano. Dostikrat so to pošto prevažali tudi vozniki iz Črne.

Telegraf sistema Morse je poštni urad Prevalje dobil v letu 1874. V letu 1894 je posle na telegrafski postaji opravljal privatni telegrafist.

 Vir: Karla Oder, Oris zgodovine pošte na Koroškem. Zbornik Koroškega filatelističnega društva, september 1998 : katalog meddruštvene filatelistične razstave Ravne '98, str. 12-22.

 

Kategorije: Mejniki rasti
Značke: