1855

1855

Ustanovljena je bila bolnišnica na Prevaljah za železarje in njihove svojce. Bolnišnica je bila priključek obratni ambulanti prevaljske železarne in je imela lastnega zdravnika – kirurga. (Bila je v stavbi, kjer je bil med obema vojnama  »rdeči konzum«, nato je bila tam Kmetijska zadruga, danes pa je gostilna Pagat).