GRADIŠČE PRI GRADIŠNIKU NA LOKOVICI

GRADIŠČE PRI GRADIŠNIKU NA LOKOVICI

Gradišče na kmetiji Gradišnik na Lokovici

Pri kmetiji Gradišnik na Lokovici leži v gozdu dvodelno gradišče, čigar ostaline spominjajo na utrdbo in jih uvrščamo v čas visokega srednjega veka. Čeprav so nekateri zgodovinarji iz 19. stoletja domnevali, da so te ostaline ostanek protiturških obrambnih fortifikacij, pa so spet drugi sklepali, da so te ostaline iz zgodnjega srednjega veka, ki je bil znan po tovrstnih gradiščih. Vsekakor pa bodo za natančnejšo določitev namena in starosti teh ostalin potrebne arheološke raziskave.

Vir: Pahič Stanko: Najstarejša zgodovina koroške krajine, V: 720 let Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem 1968, str. 40, 41. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Register nepremične kulturne dediščine, EŠD 7633, Lokovica - arheološko najdišče Gradišče.