1832

1832

1832

Rosthorni so začeli graditi železarno na Prevaljah (danes na Starih sledeh) in jo dogradili leta 1835.