1828

1828

Bratje Rosthorn so opustili prevaljsko cinkarno in se preusmerili v železarstvo. Za energetske potrebe so izkoriščali vodno moč reke Meže.