1818

1818

Blaž Mayer, uradnik z Dunaja, je na Lešah odkril premog.