1465

1465

1465

Leta 1465 se prvič v arhivskih dokumentih omenja podružnična cerkev sv. Barbare v Zagradu kot "St. Barbara bey Guettenstain".