6. stoletje

6. stoletje

Slovanski naseljenci so prišli v kraje ob Meži, Mislinji in Dravi v 6. stoletju. Pokristjanjevanje naših krajev se je razširilo iz Salzburga v 9. in 10. stoletju. V srednjem veku so bili naši kraji v lasti cerkvenih ustanov in deželnega kneza. Med utrjene srednjeveške točke sodi gradišče pri Gradišniku na Lokovici, ki ga od pobočja ločita jarek in nasip.