Rimljani na naših tleh

Rimljani na naših tleh

Rimljani na naših tleh

Rimska zasedba, ki je trajala okoli 400 let, je prinesla tudi v doline ob Mislinji, Meži in Dravi občutne spremembe. V rimski dobi je pred skoraj 2000 leti tod vodila glavna cesta iz Celeje (Celja), mimo Colatia (Starega trga pri Slovenj Gradcu), Zagrada (pri Prevaljah), Poljane, Holmca in Juene (Globasnice) v Virunum na Gosposvetskem polju. Ob cesti so bile obcestne postaje kot žarišča antične kolonizacije in drugi rimski zaselki. Ena izmed njih je bila postojanka ob Meži v Zagradu. Njen nastanek je zavit v temo. 

Vir: dr.Janko Sušnik: Pripoved rimskih nagrobnikov iz Dobje vasi, 2001.  

Kategorije: Mejniki rasti
Značke: