PRIKLJUČITEV RIMSKEMU IMPERIJU

PRIKLJUČITEV RIMSKEMU IMPERIJU

PRIKLJUČITEV RIMSKEMU IMPERIJU

Vključitev slovenskega ozemlja v sklop rimskega imperija

V 2. stoletju pr. Kr. so Noriki ustanovili Noriško kraljestvo, ki je bilo poznano in cenjeno po noriškem železu. Po vključitvi Norika v rimski imperij okrog leta 10 pr. Kr. so Rimljani tudi to območje upravno preoblikovali in ga vključili v sistem rimskih provinc. 

Današnji slovenski prostor so v tistem času pokrivale tri rimske province: 10. italska regija, ki je segala do Hrušice (Ad Pirum), Panonija, ki je na zahodu zajemala tudi Posavje, in Norik, ki je obsegal vzhodne Alpe od Donave do porečja Savinje.  V provinco Norik je tako spadalo tudi območje današnje Mežiške doline. Skoznjo je potekala glavna rimska cesta, ki je povezovala dve takratni mestni središči – Celejo in Virunum.

Vir: Pahič Stanko, Najstarejša zgodovina koroške krajine, V: 720 let Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem 1968, str. 18 - 22; Štih Peter, Simoniti Vasko, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva, Ljubljana 1995, str. 20.