Dom v Tinjah - kraj srečanja in razprav

Vodilo Katoliškega doma prosvete Sodalitas posebej izpostavlja, da je Dom »hiša dialoga in srečanja« in da »s posebnimi izobraževalnimi prireditvami skuša izboljšati sožitje obeh narodnostnih skupin na Koroškem«.

V zadnjih štirih desetletjih se je v Tinjah vrstilo mnogo serij, nizov predavanj, simpozijev, zasedanj, seminarjev in delavnic na aktualne teme, ki zadevajo slovensko narodno skupnost ter sožitje med narodnostnima skupinama na Koroškem. Pri teh prireditvah so sodelovali tako ugledni znanstveniki – zgodovinarji, pravniki in politologi – kakor tudi politiki, diplomati, kulturniki in visoki predstavniki katoliške ter protestantske Cerkve iz celotnega alpsko-jadranskega prostora.