OBDOBJE KAMENIH DOB

OBDOBJE KAMENIH DOB

OBDOBJE KAMENIH DOB

Zgodovina starejše, srednje in mlajše kamene dobe

Zgodovina poselitve slovenskega prostora sega zelo daleč v preteklost, vse do obdobja starejše kamene dobe oziroma paleolitika (2.milijona let – 10000 let pr. Kr.). Žal nam življenje v tem obdobju približujejo samo skromne najdbe. Iz Mežiške doline tovrstnih najdb sploh ne poznamo, prav tako ne iz  mezolitika (10000 - 6000 pr. Kr.) oziroma srednje kamene dobe.  V bližini  je najznamenitejše paleolitsko najdišče  Potočka zijalka v Olševi. Nekoliko več najdb je iz mlajše kamene dobe oziroma neolitika (6000 - 3500 pr. Kr.), v Podkraju so našli  preluknjano kladivasto sekiro,  v Dobji vasi pa glajeno in dletasto oblikovano sekiro. Kamniti sekiri so našli še na  Zelen Bregu in Brdinjah, dvoje kamnitih dlet pa so odkrili še na južnem pobočju Uršlje gore.


Vir: Pahič Stanko: Najstarejša zgodovina koroške krajine, V: 720 let Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem 1968, str. 12; Štih Peter, Simoniti Vasko: Slovenska zgodovina do razsvetljenstva, Ljubljana 1995, str. 11-13.