Gospodarska rast slovenskega gospodarstva

Gospodarska rast slovenskega gospodarstva

Končno se je premaknilo vsaj na gospodarskem področju. Posojilnica Pliberk je pod predsednikom Lipejem Kolenikom odkupila od Zadruge zemljišče in leta 1977 zgradila na njem lastno poslovno poslopje. Zadruga je odkupila sosednji travnik lastnikov bratov in sester Trampusch iz Doba in na njem leta 1981 odprla sodobni nakupovalni center Zadruga-market. Takratni predsednik Fridl Kapun je želel, da bi v prvem nadstropju uredili kulturno dvorano, vendar so ta načrt zavrgli. Izkazalo se je, da bi kaj kmalu dvorana zaradi gospodarskega razcveta ovirala razvoj Zadruge. Zaradi hitrega in dobičkonosnega razvoja obeh gospodarskih organizacij je bilo mogoče šele zdaj realno razmišljati o gradnji kulturnega doma in jo načrtovati.

 

21. januarja 1990 so na pobudo Jurija Mandla tri kulturna društva v Pliberku (SPD Edinost – predsednik Jožko Hudl, MePZ Podjuna – predsednik Herman Germ, MoPZ Kralj Matjaž – predsednik Matevž Grilc) sklenila, da se obrnejo na krajevne gospodarske družbe in krovne organizacije glede možnosti uresničitve projekta Kulturni dom Pliberk. Že 11. februarja je sledil sestanek, na katerem so predstavniki gospodarskih in kulturnih organizacij usklajevali cilje ter predlagali možnosti financiranja in vzdrževanja objekta. Predsednik dr. Avgust Brumnik je zagotovil, da bo SPZ za bodoči kulturni dom brezplačno odstopila gradbeno zemljišče.

 

 

Značke: