IME PREVALJE

IME PREVALJE

Ime Prevalje izhaja iz besede preval, ki ima izpeljanke tako v priimkih kot krajevnem imenu. Po nemško so ime zapisali Prävali.  »Janez Mrdavšič v knjigi Krajevna in domača imena v Črni na Koroškem in njeni širši okolici o domačem imenu Prevalnik/Prevolnik zapiše, da je izpeljanka iz samostalnika preval s priponko -nik. Iz besede preval izhaja ime katastrske občine Prevalje s krajema Prevalje in Volinjek na desnem bregu reke Meže. Franc Sušnik je v črtici Industrijski babilon zapisal, da starejši prebivalci ime še poznajo kot 'oznako za zemljišče od leških cerkva, kmetij Ladra in Pop prek hriba proti Meži – pra'vali'. V 19. stoletju se je od tam na levi breg reke z železarno razširilo na območje katastrske občine Farna vas. Kdaj točno so začeli uporabljati ime Prevalje za novonastalo naselje, je težko natančno določiti, dejstvo pa je, da v krajevnih popisih za leti 1880 in 1890 podatke za Farno vas delijo na Farno vas in vas Marijo na Jezeru, za Prevalje pri popisu leta 1890 najdemo podatek, da je tam ljudska šola. Šolsko stavbo za pouk otrok tovarniških delavcev je zgradilo podjetje sredi stoletja na območju današnjega Zgornjega kraja. Tako lahko zaključimo, da so v drugi polovici 19. stoletja ime Prevalje že uporabljali tudi za naselje, ki se je razvijalo v neposredni bližini železarne na levem bregu reke Meže.«