Tinjska izobraževalna ponudba danes

Tinjska izobraževalna ponudba danes

Izobraževalni program Doma se iz leta v leto tako po številu kakor tudi po vsebini širi. Danes poteka v Domu približno 500 izobraževalnih prireditev na leto. Približno polovica so lastni tečaji, ki jih Dom v Tinjah pripravlja, razpisuje in izvaja sam. Poleg tega pa tinjska ustanova tudi svojo streho sprejema tudi skupine gostov, ki za svoje izobraževalne namene iščejo primerne prostore.[1]  Lastne tečaje je v zadnjih letih obiskalo kakšnih 5.000, tečaje gostov pa okoli 5.500 ljudi.

Največ prireditev Dom v Tinjah razpisuje na tematski sklop Vera, religija in svetovni nazor. Ta sklop med drugim zaobjema predavanja, tečaje in študijske dneve na izbrane teološke in verske teme, duhovne vaje, molitvene shode, seminarje za cerkvene pevce ter romarska potovanja.  S to ponudbo Dom uresničuje prvenstveno poslanstvo hiše.

 

Udeleženka tečaja Slikanje ikon leta 2014

Foto: Dom v Tinjah, 2014

 

Po številu prireditev, ki jih Dom izvaja na leto, sledi teološkim ponudbam sklop Umetnost, kultura in kreativnost. Vanj spadajo tečaji za spretne roke, kot so na primer trije  tedenski tečaji slikanja ikon, dvodnevni seminarji slikanja akvarelov ali tečaji kiparstva, pa tudi krajši in daljši pevski tečaji. Tudi razstave in koncerti sodijo v ta sklop. V zadnjih letih je denimo  postala stalnica tinjskega programa Poletna glasbena delavnica za zborovske pevce in pevke ter soliste. Pod mentorstvom profesionalnih glasbenikov se teden dni šolajo pevci in pevke tako koroških kakor tudi zborov in glasbenih skupin iz Slovenije. Glasbena delavnica se vsakič konča s sklepnim koncertom, ki ga obiskuje iz leta v leto več ljudi.

 

Udeleženke in udeleženci Poletne glasbene delavnice za zborovske pevce in pevke ter soliste leta 2014

Foto: Rozina Katz-Logar, 2014

 

Kakšnih 20 prireditev – po navadi so to predavanja ali podijske diskusije – razpisuje Dom na družbene, politične, gospodarske, zgodovinske in pravne teme. Te prireditve so praviloma  tudi zelo odmevne v občilih.

V tinjskem izobraževalnem programu so tudi daljši, večmesečni tečaji. V programskem letu  2013/2014 je denimo potekal izobraževalni tečaj za asistentke v otroških vrtcih. Vseskozi pa Dom razpisuje daljše tečaje za motopedagogiko, montessori pedagogiko ali validacijo.


Udeleženke tečaja za asistentke v otroških vrtcih v izobraževalnem letu 2012/2013 po prejemu diplom. V sredini deželni glavar dr. Peter Kaiser

Foto: Stefan Lesjak, 2013

 

Že desetletja organizira Dom v Tinjah jezikovne tečaje. Ponuja tečaje za odrasle, ki so največkrat ob večerih. Novejša ponudba pa so jezikovni tedni za mlade, ki potekajo v poletnih počitnicah. Tinjski dom ponuja jezikovne tedne za učenje slovenščine, nemščine in angleščine.

6 Tinje, Slovenske pocitnice 2 006 

Udeleženci jezikovnih počitnic Igraje do slovenščine

Foto: Dom v Tinjah, 2008

 

Prireditve v Tinjah se uvrščajo tudi v  naslednje tematske sklope: Izobraževanje osebnosti, Zakon, družina, partnerstvo in vzgoja ter Zdravje, gimnastika in šport.

Udeleženci tečaja Dopustniški dnevi za starejše ljudi

Foto: Dom v Tinjah, 2014

 

Že od nekdaj pa Dom v Tinjah razpisuje tudi izobraževalna potovanja po Avstriji, Sloveniji in  drugih evropskih državah ali celo zunaj Evrope.

 

 

 

 

Udeleženke in udeleženci študijskega potovanja v Bruselj od 22. do 25. maja 2011

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studienfahrt nach Brüssel vom 22. bis 25. Mai 2011

Foto: Štefka Starz[1] Statistika Delovne skupnosti izobraževalnih domov v Avstriji za leto 2013 (neobjavljena).

Značke: