2004 - Alojz Krivograd, Prispevki k zgodovini koroške krajine

2004 - Alojz Krivograd, Prispevki k zgodovini koroške krajine

Alojz Krivograd, Prispevki k zgodovini koroške krajine. Ravne na Koroškem, 2004. Zbrane avtorjeve raziskave in objave iz gospodarske zgodovine in delavskega gibanja Koroške.