1892

1892

Ustanovili so Slovensko hranilnico in posojilnico v Farni vasi pri Prevaljah.