1855

1855

1855

Dograjena je bila nova železarna (danes Športni stadion Ugasle peči).