GRAD GUŠTANJ

GRAD GUŠTANJ

GRAD GUŠTANJ

Grad zgornji Guštanj

Grad Guštanj (Gutenstein) izvira iz 13. stoletja in naj bi domnevno  stal na Tičlerjevem vrhu. V istem obdobju so pozidali še cerkev sv. Egidija. Prva omemba upraviteljev tega območja vitezov Guštanjskih »de Gutenstein«, po katerih je Guštanj dobil ime, sega v leto 1248. Poleg škofije Bamberg so na tukajšnje življenje od 11. do 14. stoletja posredno oziroma neposredno vplivale tudi druge plemiške rodbine, med katerimi lahko izpostavimo grofe Vovbrške  in rodbino Auffenstein. Po uporu slednjih v 14. stoletju so gospostvo Pliberk in z njim tudi Guštanj ter vsa spodnja Mežiška dolina prešli v last Habsburžanov. Vir: Jaksch August: Geschichte Kärntens, II, Izvleček listine  31.10.1281, str. 102; Curk Jože: Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem, 1987, str. 3-5; Oder Karla: Utrinki iz preteklosti, V: 750 let Ravne na Koroškem, Ravne na Koroškem 1998, str. 12, 13.