Jurčičeva bralna značka

Jurčičeva bralna značka

Jurčičeva bralna značka

Najpomembnejša dela:

Črtice

Jesenska noč med slovenskimi polharji (1864)

Novele

Božidar Tirtelj (1867)

Lipe (1870)

Moč in pravica (1870)

Pipa tobaka (1870)

Telečja pečenka (1872)

Povesti

Prazna vera (1863)

Domen (1864)

Jurij Kozjak, slovenski janičar (1864)

Dva prijatelja (1865)

Jurij Kobila (1865)

Smukova ženitev (1865)

Tihotapec (1865)

Uboštvo in bogastvo (1865)

Vrban (1865)

Golida (1866)

Grad Rojinje (1866)

Hči mestnega sodnika (1866)

Kloštrski Žolnir (1866)

Dva brata (1867)

Nemški valpet (1867)

Črta iz življenja političnega agitatorja (1868)

Sosedov sin (1868)

Hišica na Strmini (1869)

Sin kmečkega cesarja (1869)

Županovanje v Globokem dolu (1870)

V Vojni krajini (1872)

Na kolpskem ustju (1874)

Bojim se te (1876)

Šest parov klobas (1878)

Kako je Kotarjev Peter pokoro delal, ker je krompir kradel (1879)

Po tobaku smrdiš (1879)

Pravda med bratoma (1879)

Ženitev iz nevoščljivosti (1879)

Ponarejeni bankovci (1880)

Pripovedke

Pripovedka o beli kači (1861)

Spomini na deda (1863)

Bela ruta, bel denar (1874)

Romani

Deseti brat (1866)

Doktor Karbonarius (1868)

Ivan Erazem Tatenbah (1873)

Doktor Zober (1876)

Cvet in sad (1877)

Lepa Vida (1877)

Rokovnjači (1881)

Slovenski svetec in učitelj (1886)

Humoreska

Kozlovska sodba v Višnji Gori (1867)

Dramska dela

Tugomer (1876)

Veronika Deseniška (1886)