400 - 10 pr. Kr.

Obdobje bakrene, bronaste in železne dobe

Prva kovina, ki jo je človek spoznal je bila baker, ki ga je pridobil iz bakrove rude. Iz barka je že izdelal prvo kovinsko orodje. Zatem je izumil bron, ki je bil zaradi svoje trdnosti še uporabnejši od bakra. Zatem pa je človek spoznal železo, ki je bilo še trdnejše od brona. Na širšem območju Mežiške doline nam niso poznane najdbe iz obdobja bakrene dobe. Nekaj posameznih najdb orodja je iz obdobja bronaste in železne dobe. Slednjo so na območju Mežiške doline zaznamovali Kelti. Izmed njihovih plemen so se na tem območju ustalili Noriki, ki so bili znani po izdelavi kvalitetnega železnega orodja in orožja.
Die Besiedlungsgeschichte des slowenischen Gebietes reicht weit in die Vergangenheit zurück. In unserer näheren Umgebung liegt am Berg Olševa die Potočka - Höhle mit gefundenen Stein- und Knochenwerkzeugen von Steinzeitmenschen. Mehr Beweise findet man aus der Jungsteinzeit bzw. aus dem Neolithikum (6000 - 3500 v. Chr.), und zwar im Mießtal (Mežiška dolina) nur eine größere durchlöcherte Hammeraxt, gefunden in Podkraj, eine geglättete und meißelförmige Axt aus Dobja vas, zwei Steinäxte aus Zelen Breg in Brdinje und zwei Steinmeißel, gefunden am Südhang von Uršlja gora.