Muzej bralne značke

Muzej bralne značke

Muzej bralne značke

Pogled v bogato dokumentacijsko gradivo bralnega tekmovanja, ki je vzporedno nastajalo ob njegovem 55-letnem razvoju, in obsežna bibliografija člankov ter zbornikov bralno značko umeščata v prostor živahnega kulturnega dialoga. Z zgodovinskim pregledom bralne značke se začenja vrsta člankov, tudi tistih, ki jih je izbral in v zbornik Branje je potovanje: ob 50-letnici bralne značke[1] uredil Jože Zupan, eden nekdanjih predsednikov ter dolgoletni ključni sodelavec in poznavalec gibanja. Da se podatki o začetkih gibanja in razvoju Prežihove bralne značke niso pozabili, že desetletja vzorno skrbijo v njenem rojstnem kraju in njeni »rojstni šoli«.

Prvi obrisi muzeja bralne značke so nastali ob njeni dvajsetletnici. Avtorica Margareta Jukič je na razstavi predstavila vse bralne značke v Sloveniji in zamejstvu, izdelala zemljevid razširjenosti bralne značke, na ogled postavila članke, fotografije obiskov pisateljev in še mnogo več. Razstavo, ki so jo odprli 17. septembra 1981 in še danes nagovori vsakega obiskovalca osnovne šole, je avtorica nenehno dopolnjevala. 

     

Razstava Prežihove bralne značke na Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje

Foto: Franci Štrekelj

Vir: OŠ Franja Goloba Prevalje, šolski arhiv.

 

Različno gradivo in dokumentacijo je vrsto let zbiral nekdanji predsednik gibanja bralne značke Jože Zupan in ga je predstavil na razstavi ob 45-letnici bralne značke, v okviru 21. knjižnega sejma v Cankarjevem domu v Ljubljani  med 30. novembrom in 4. decembrom 2005. Zapuščino Stanka Kotnika, vezano na bralno značko, različno dragoceno in obsežno dokumentacijo bralnega gibanja, sta Margareta Jukič in Jože Zupan podarila v hrambo Koroškemu pokrajinskemu muzeju, Muzeju Ravne na Koroškem. Za pravšnjo prezentacijo bralne značke in možnost njenega raziskovanja pogrešamo že kar desetletja načrtovani Muzej bralne značke Slovenije, strokovno ustanovo, kjer bi svoje mesto pred pozabo našlo gradivo, ki ga morda še hranijo na šolah in ki priča o tem, kako so živele značke v različnih okoljih. 55-letna bralna značka si namreč znanstveno pozornost zagotovo zasluži. Pa ne zaradi obletnice same, temveč zaradi globoke ukoreninjenosti v slovenskem prostoru, kjer sistematično podpira razvoj bralne, knjižne in književne kulture nekaj generacij Slovencev. Nagrade, priznanja, zbrano in hranjeno dokumentacijsko gradivo in bogata bibliografija, vse to je ob vstopu v 55. sezono branja porok, da nam sta  zamisel in ideja o osrednjem muzeju bralne značke bližji, tudi zaradi čezmejnega projekta REG-KULT.

Obletnice so priložnost, ne le vpogleda v preteklost in na opravljeno delo, so priložnost novih vizij in načrtov za prihodnost. Visoki jubileji in obletnice so bralno značko vedno znova ponesle na Koroško, Prevalje in k Prežihovi bajti, spominskemu muzeju Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca. Osrednjo slovesnost ob 40-letnici bralne značke v Kotljah so zaznamovali  predsednik države Milan Kučan, predsednik Bralne značke Tone Partljič, pisatelji, župani, mentorji, mladi bralci in drugi. Pročelje Osnovne šole Franja Goloba Prevalje od takrat krasi spominska plošča. Izšel je tudi zbornik z naslovom  Bralna značka v tretjem tisočletju.

                 

Osrednja slovesnost ob 40-letnici je bralno značko ponovno ponesla na Koroško, na Prevalje in k Prežihovi bajti, 5.maja 2001.

Foto: Franci Štrekelj   Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem, arhiv bralne značke.

Ob 45-letnici so bralni znački na Prevaljah postavili spomenik v Spominskem parku. Ob vstopu v 55. sezono branja, 11. septembra 2014, so pred OŠ Franja Goloba Prevalje v okviru operativnega programa SI-AT 2007–2013 in projekta REG-KULT slavnostno odkrili pomnik bralni znački v podobi pisane skulpture Krojačka Hlačka s šivanko in gumbom s štirimi luknjicami. Po ilustraciji Marlenke Stupica je kip izdelal akademski kipar Jiři Kočica. Znameniti lik Leopolda Suhodolčana je tako živa podoba branja, kot je ob tej priložnosti dejal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, častni pokrovitelj branja za značko: »Danes smo odprli spomenik malemu možiclju, a veliki ustanovi. Redkokatera zamisel je pustila tako globoko sled v  kulturnih navadah nekega naroda.«

  

Krojaček Hlaček, pomnik bralni znački, delo akademskega kiparja Jiřia Kočice po ilustraciji Marlenke Stupica, september 2014. 

Foto: Franci Štrekelj

Vir: OŠ Franja Goloba Prevalje, šolski arhiv.

 

 


[1] Zbornik je dragocen prispevek k ohranjanju vedenja o zgodovini bralne značke. V njem je objavljenih 65 (večinoma) ponatisnjenih člankov, Jože Zupan jih je izbral iz različnih publikacij, prikazujejo pa temeljni razvojni lok tega bralnega gibanja. Objavljeni so članki Stanka Kotnika, Leopolda Suhodolčana, Darje Kramberger, Jožeta Zupana, Marjane Kobe, Ivana Bizjaka, Toneta Partljiča, Slavka Pregla in drugih.

Tags: